logoa

Arkitektform i Alvesta AB startade verksamheten 1989.
Vi arbetar med om- och tillbyggnad samt nybyggnation inom bostads-,
kontor-, industri-, skolor- och vårdbyggnationer
Vi arbetar mestadels med projekt i södra sverige
Vår strävan är att vara ett ledande företag, vad gällande design-,
teknik- och metodutveckling för att få så genomtänkta lösningar som ger så trivsamma,
kvalitetsmässiga och effektiva byggnader som möjligt.
För att leva upp till våra egna och omvärldens krav vad gäller kvalitet och miljö
har vi arbetat fram en plattform bestående av kvalitetspolicy och miljöpolicy.
Vår långa erfarenhet har legat till grund för arbete med byggnadsprojekt till ändamålsenliga
byggnader som motsvarar krav och behov för att underlätta för beställaren.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013