Ekonomisystem
Arkitektform är ett aktiebolag med organisationsnummer 556404-1563.
Ekonomiredovisning sköts av bokföringsfirman YBJ Revision AB,
handläggare: Claes-Eric Larsson.

System för uppdragsuppföljning och fakturering
Uppdragens tid förs av varje medarbetare på tidkort som avstämms månadsvis.
Varje uppdrag har ett tidkort där man kan utläsa upparbetad tid månadsvis liksom upparbetat
totalt och hur mycket som är fakturerat.
På baksidan för vi uppdragskostnader.
Uppdragskortet följer med fakturan till kund.
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013