Kv. Bagaren, Växjö


Tillbyggnad av bef. bilutställningshall för AB Kronobergs Bilaffär
Handläggare: Steve Karlsson AB Kronobergs Bilaffär.
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013