Kv. Hovslund, Växjö


Nybyggnad av flerbostadshus 12 lägenheter.
Handläggare: Birger Claesson / Ronny Nybäck BR-hus Alvesta
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013