Kv. Rimfrosten


Ombyggnad för bilutställningshall för Holmgrens Bil AB
Handläggare: Stefan Lind Corallen i Växjö AB.
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013