Kv. Spinnaren Nr. 3 Alvesta


Ombyggnads-, renoveringsarbeten och påbyggnad av en vindsvåning på bef. stomme.
Handläggare: Leif Fohlin Alvesta
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013