Kv. Viggen, Öjaby


Nybyggnad av 8 huskroppar 54 lägenheter.
Handläggare: Stefan Fonsell Öjabo AB Växjö
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013