KV. VIGGEN VÄXJÖ
Nybyggnad av 8 huskroppar 54 lägenheter.
Handläggare: Stefan Fonsell Öjabo AB Växjö

LYCKANSHÖJD LAMHULT VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus för äldreboende 34 lägenheter
Handläggare: Karl-Erik Fredriksson Värendshem Lamhult.

KV. SVEA NR. 7 ALVESTA
Ombyggnad och renovering av 15 lägenheter
Handläggare: Tiell Lindqvist TIMADA HB Växjö

KV. KRÖNET NR. 15 VÄXJÖ
Ombyggnad och renovering av 9 lägenheter
Handläggare: Leif Andersson Värends Entreprenad AB Växjö

KV. STAREN NR. 24 VÄXJÖ
Ombyggnad och renovering av vindsplan
Handläggare: Jonas Fransson PEAB Syd AB, Växjö

KV. MÖRNER NR. 3 VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus 16 lägenheter
Handläggare: Tommy Andersson PEAB Syd AB Växjö

BFR. VÄXJÖHUS 3 RIKSBYGGEN KV. BISKOPSÄNGEN VÄXJÖ
Badrumsrenoveringar 130 lägenheter
Handläggare: Jonas Fransson PEAB AB, Växjö.

KV. SOMMARBO 1 VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus 16 lägenheter
Handläggare: Leif Andersson Värends Entreprenad AB Växjö

KV. ÄLVKVARNEN 1 VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus 36 lägenheter
Handläggare: Leif Andersson Värends Entreprenad AB Växjö

SÖDRA ROTTNE 5:41 VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus 12 lägenheter
Handläggare: Leif Andersson Värends Entreprenad AB Växjö

SÖDRA ROTTNE 15:1 VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus 8 lägenheter
Handläggare: Leif Andersson Värends Entreprenad AB Växjö

GEMLA 1:76 VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus 8 lägenheter
Handläggare: Leif Andersson Värends Entreprenad AB Växjö

ROTTNE 5:76 VÄXJÖ
Nybyggnad av flerbostadshus 16 lägenheter
Handläggare: Leif Andersson Värends Entreprenad AB Växjö

KV. IDET VÄXJÖ
Ombyggnad av bef. tvättstugor till studentlägenheter
Handläggare: Rolf Björn Hyresbostäder i Växjö AB

KV. TRÄDET ALVESTA
Ombyggnad av kök och badrum
Handläggare: Nils-Göran Pettersson, AllboHus Fastighets AB

KV. LAMMET
Ombyggnad av bostäder
Handläggare: Margareta Nilsson, AllboHus Fastighets AB

KV. ÅKANTEN
Ombyggnad av bostäder
Handläggare: Margareta Nilsson, AllboHus Fastighets AB

KV. TOR 4 VÄXJÖ KOMMUN
Ombyggn. lokaler till lägenheter
Handläggare: Hans Becker

KV. HACKAN 23 VÄXJÖ
Nybyggn. Flerbostadshus
Handläggare: Thomas Börjesson, Blekinge ROT AB

KV. EKOLOGEN 1 VÄXJÖ
Flerbostadshus 75 lägenheter
Handläggare: Andreas Jakopsson, Värends Entreprenad AB

DEL AV DJURÄNGEN 2:4 BLIVANDE BLÅVINGEN 4 KALMAR KOMMUN
Nybyggnad Bostäder
Handläggare: Anders Carlsson, Svensk Entreprenad AB
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013