KV. GYMNASIET NR.1, VÄXJÖ
Ombyggnader för brandutrymning gällande kontorslokaler.
Handläggare: Åke Karlsson KBS-södra Växjökontoret.

KV. ÖSTRABO NR.1 HUVUDBYGGNADEN VÄXJÖ
Omläggning av takpannor ommurning av skorstenar taksäkerhet.
Handläggare: Patrick Ståhlgren Växjö Stift

KV. ÖSTRABO NR. 1 HUVUDBYGGNADEN VÄXJÖ
Restaurering av Sessionssal, nytt stiftsbibliotek och renovering av kontorslokaler.
Handläggare: Patrick Ståhlgren Växjö Stift

KV. ÖSTRABO NR. 1 SÖDRA FLYGELN, VÄXJÖ
Ombyggnad och renovering kontorslokaler.
Handläggare: Patrick Ståhlgren Växjö Stift.

KV. ÖSTRABO NR. 1 NORRA FLYGELN, VÄXJÖ
Renovering av kontorslokaler.
Handläggare: Patrick Ståhlgren Växjö Stift.

KV. ÖSTRABO NR. 1 VÄXJÖ
Takomläggningar på flygelbyggnaderna.
Handläggare: Patrick Ståhlgren Växjö Stift.

MARINBASEN KARLSKRONA BYGGNAD 211
Undertaksritningar
Handläggare: Johan Svensson, Skanska Direkt AB
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013