SIGFRIDSOMRÅDET HUS E16 VÄXJÖ
Nybyggnad av carport och drivmedelsförråd.
Handläggare: Conny Axelsson.

SIGFRIDSOMRÅDET HUS A38 VÄXJÖ
Ombyggnad av administrationsbyggnaden
Handläggare: Leif Cesar Börge Birgerson

SIGFRIDSOMRÅDET HUS E9 VÄXJÖ
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad
Handläggare: Björn Karlsson

SIGFRIDSOMRÅDET HUS K VÄXJÖ
Utredningsskisser och bygglovsritningar på nybyggnad av kvinnoklinik låst avd.
Handläggare: Ulf Honeth Börge Birgerson

CLV HUS A PLAN 2, HUS C PLAN 1 OCH 2, VÄXJÖ
Ombyggnad av vårdlokaler för mammografi och sjukhusfysik samt bibliotek datasal.
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS I PLAN 4, VÄXJÖ
Vindsinredning av lokaler för Mikrobiologen.
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS E/F PLAN 3, VÄXJÖ
Ombyggnad av vårdlokaler för onkologiska klinikens vård- och mottagningsavdelning.
Handläggare: Conny Axelsson.

SIGFRIDSOMRÅDET KLINIK 6 VÄXJÖ
Ombyggnad av vårdlokaler för psykiatrin Låsta avdelningar.
Handläggare: Ulf Honeth.

CLV HUS F PLAN 1 VÄXJÖ
Ombyggnad av Ambulanshallen
Handläggare: Conny Axelsson / Lars-Bertil Lindström

CLV HUS F PLAN 2, VÄXJÖ
Ombyggnad av akutintaget
Handläggare: Conny Axelsson.

CLV HUS F PLAN 4, VÄXJÖ
Ombyggnad av lokaler till dagkirurgin.
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS A, C, D OCH HUS S, VÄXJÖ
Fasadrenovering av gårdsfasader.
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS G PLAN 1, VÄXJÖ
Ombyggnad för digitalisering av röntgen
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS F PLAN 5 MED.AVD 4 VÄXJÖ
Ombyggnad för Neuromottagning
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS K PLAN 2 APOTEKET VÄXJÖ
Ombyggnad av bef. apotekslokaler
Handläggare: Conny Axelsson

CLV VÄXJÖ
Systematiskt brandskyddsarbete
Handläggare: Ronny Gustafsson

CLV HUS C PLAN 2 VÄXJÖ
Ombyggnad av bef undersökningslokaler digitalisering av röntgenutrustning för Mammografi
Handläggare: Ulf Honeth

KV. VINAMAN NR 1 VÄXJÖ FOLKTANDVÅRDEN
Ombyggnad av tandvårdslokaler och administrationslokaler

CLV HUS G PLAN 1 VÄXJÖ
Ombyggnad av akutlab 5 Röntgen
Ombyggnad av angiolab Röntgen
Ombyggnad av urografilab Röntgen
Handläggare: Ulf Honeth

CLV HUS M PLAN 1 VÄXJÖ
Ombyggnad av lokaler för ambulansgaraget
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS E/F PLAN 4 VÄXJÖ
Ombyggnad av Centraloperation
Handläggare: Conny Axelsson / Lars-Bertil Lindström

CLV HUS E/F PLAN 1 VÄXJÖ
Ombyggnad av Akutkliniken skissutredning bygglov
Handläggare: Conny Axelsson

CLV HUS A, C, G PLAN 1 VÄXJÖ
Ombyggnad av lokaler för ny Städcentral
Handläggare: Lars-Bertil Lindström

CLV HUS G, PLAN 4 VÄXJÖ
Ombyggnad av vårdavdelning
Handläggare: Tommy Ardala

K4-K6
Sammanbyggnad
Handläggare: Björn Karlsson, Landstinget Kronoberg

CLV HUS G PLAN 4 AVD 34
Kirurgavdelning
Handläggare: Tommy Adala, Landstinget Kronoberg

CLV HUS G PLAN 4 GYNMOTT
Ombyggnadsarb.
Handläggare: Tommy Adala, Landstinget Kronoberg

LJUNGBY LL HUS 1D PLAN 4
Röntgen
Handläggare: Bo Eriksson, Landstinget Kronoberg

SIGFRIDSOMRÅDET HUS M58
Ombyggnadsarbeten
Handläggare: Leif Cesar, Landstinget Kronoberg

CLV HUS C PLAN 1
Röntgen PET-CT
Handläggare: Tony Söerena, Landstinget Kronoberg

SIGFRIDSOMRÅDET KLINIK 6 AVD 64, 66
Ombyggnadsarbeten
Handläggare: Leif Cesar, Landstinget Kronoberg

KV. RYTTAREN 1 VÄXJÖ
Tandvård Teleborg
Handläggare: Kjell-Åke Gustavsson, Skanska Sverige AB

KV. BÄCKASINEN
Vårdcentralen Ryd Ombyggnad
Handläggare: Leif Cesar, Region Kronoberg
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013