KV. FRIES NR. 11 VÄXJÖ
Ombyggnad och renovering av kontorslokaler för Skandia
Ombyggnad och renovering av kontorslokaler för Sociala kontoret Landstinget Kronoberg
Ombyggnad och renovering av kontorslokaler för Länsarbetsnämnden Växjö.
Ombyggnad och renovering av kontorslokaler för Åklagarmyndigheten i Växjö distrikt.
Handläggare: Tommy Gärtner Livförsäkrings AB Skandia Malmö.

STG 1209 ÖSTRABOLIDEN VÄXJÖ
Ombyggnads- och renoveringsarbeten av bef. flerbostadshus till kontorslokaler.
Handläggare: Urban Holmen Växjö Stift.

HÄRINGETORP, VÄXJÖ
Flyttning av kontorsbarack, renovering och tillbyggnad av kontorslokaler.
Handläggare: Leif Olofsson Tekniska förvaltningen Växjö kommun.

KV. BAGAREN NR. 10 VÄXJÖ
Relationsritningar Gamla Telub
Handläggare: Stefan Lind Corallen i Växjö AB

KV. FJÄLLRENEN NR. 6 VÄXJÖ
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler
Handläggare: Henrik Blomdal JLT Mobile Computers AB Växjö

ROTTNE SÖDRA 24:1 VÄXJÖ
Ombyggnad1 av Kontorsbyggnaden
Handläggare: Börje Karlsson Rottne industri AB

KV. ÅSEN NR.7 VÄXJÖ
Nybyggnad av kontor och utbildningslokaler för Wicoma
Handläggare: Anders Carlsson Svensk Entreprenad AB

KV. GRUSÅSEN 3 VÄXJÖ
Ombyggnad kontor
Handläggare: Anders Carlsson Svensk Entreprenad AB

KV. GLASMÄSTAREN 2
Kontorslokaler
Handläggare: Andreas Jakopsson, Värends Entreprenad AB

KV. UPPFINNAREN VÄXJÖ HUS CHARLIE
Bygghandlingar
Handläggare: Magnus Olsson, John Svenssons Byggnadsfirma AB
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013